Thứ hai, 03/10/2022 | 15:52
RSS

25 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung 6 bậc

Chủ nhật, 04/09/2022, 06:51 (GMT+7)

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) mới đây đã thông báo danh sách 25 đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Cục Quản lý chất lượng (Bộ giáo dục và Đào tạo) vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam So với danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam bộ công bố cuối tháng 3/2022, đợt này có thêm bốn đơn vị, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM và Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Cụ thể, danh sách 25 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

25 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung 6 bậc

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 24/1/2014 trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong Khung tham chiếu chung Châu Âu).

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại