Sự việc bị bạn học dùng dao đâm chết xảy ra vào ngày 9/1 vừa qua tại trường Trung học Phổ thông Kim Thạch, huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.