Nam sinh lớp 9 đâm chết bạn cùng lớp vì học giỏi hơn mình là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc những ngày gần đây.
Sự việc bị bạn học dùng dao đâm chết xảy ra vào ngày 9/1 vừa qua tại trường Trung học Phổ thông Kim Thạch, huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.