Nguyễn Đặng Tường Linh chính thức công bố trang phục truyền thống dự thi tại Cuộc thi Hoa hậu liên lục địa 2017.
Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2017 Nguyễn Đặng Tường Linh cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân ngay khi bước chân tới Ai Cập.
Tối 10/1, Hoa hậu Tường Linh đã lên đường đến Ai Cập tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2018.