Luật sư và vợ của Cao Vân Tường cho biết không hề có chuyện nam diễn viên Mị nguyệt truyện bị đánh đập trong nhà tù ở Úc.
Cao Vân Tường bị cho đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi sống trong tù. Anh còn bị các tù nhân khác tấn công.