Người mẹ bất chợt gặp một người bạn cũ nên đã đứng trước cửa một khách sạn để tám chuyện mà không hề để ý rằng con. Cậu bé chạy đi chơi rồi ngã vào nồi lẩu cà bị bỏng nặng.