Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, hiện nay không biết việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh đang ở đâu, đang làm việc hay nghỉ. Từ nhiều ngày nay, phòng làm việc của bà Quỳnh Anh tại Sở Xây dựng đóng cửa.
Theo sổ kê khai bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, bà Trần Vũ Quỳnh Anh đã bất ngờ dừng tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ nửa năm trước và biến mất mà không ai biết đi đâu.