Anh Lê Tiến Đạt (Hà Nội)
- Có được bằng tiến sỹ tại Úc, có 4 năm làm trợ lý cho Giáo sư
- Về Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển giáo dục nước nhà: Tích cực tham gia các hoạt động thúc đẩy hợp tác giáo dục việt Nam và Úc
- Lead & tham gia các hoạt động phát triển giới trẻ, với slogan "Mọi người trẻ, dù nghèo cũng có cơ hội để phát triển, để trở nên chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế"
 
  • Bài viết: Phạm Lý - Lê Trang
  • Theo Đời sống Plus 07/05/2020