Thứ hai, 30/03/2020 | 01:02
RSS

Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin: Vốn đầu tư hàng trăm tỉ được quản lý, sử dụng thế nào?

26-03-2020 15:38:05

Hàng năm, Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khổng lồ này đang khiến dư luận quan tâm.

Doanh nghiệp hàng đầu

Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin tiền thân là mỏ than Hà Tu, là Doanh nghiệp nhà nước, thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2006 Công ty thực hiện cổ phần hoá và chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần than Hà Tu theo Quyết số 2062/QĐ-BCN ngày 09/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt phương án và chuyển công ty than Hà Tu thành Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin. Công ty đã được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đầu năm 2007, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%. 

Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đề ra phương hướng để xây dựng Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin thành một công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của tập đoàn với công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực.

Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin: Vốn đầu tư hàng trăm tỉ được quản lý, sử dụng thế nào?
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin

Hiện tại, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin là ông Trần Thế Thành, ông Nguyễn Quang Quảng là giám đốc công ty.

Tìm hiểu được biết, hàng năm doanh nghiệp này đã đầu tư kinh phí khổng lồ để hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh.

Những gói thầu 'hiếm gặp'

Theo quy định của pháp luật, để thực hiện các dự án, chủ đầu tư phải thông qua hoạt động đấu thầu, nhằm lựa chọn những nhà thầu đủ năng lực, đồng thời phải tiết kiệm tối đa nguồn kinh phí đầu tư. Do đó, việc tiết kiệm nguồn vốn, tránh thất thoát lãng phí, tránh phát sinh tiêu cực là trách nhiệm của lãnh đạo Công ty than Hà Tu- Vinacomin.

Tuy nhiên, theo phản ánh thì việc quản lý nguồn vốn củ này trong việc triển khai các dự án thông qua hoạt động đấu thầu thời gian qua khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi vì xuất hiện nhiều gói thầu được trúng bằng giá hoặc tiết kiệm rất thấp, sát giá.

Kiểm chứng, PV nhận thấy phản ánh của dư luận là có cơ sở, đặc biệt là ở những gói thầu có kinh phí đầu tư lớn.

Một trong những gói thầu lớn nhất Công ty Cổ phần than Hà Tu- Vinacomin thực hiện thời gian gần đây là gói Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá tại khai trường Công ty năm 2020.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) cho công trình Bốc xúc và vận chuyển đất đá, thuê thiết bị vận chuyển than và thuê san gạt bãi thải năm 2020 (thuê ngoài) được phê duyệt bằng quyết định số 2838/QĐ-VHTC thì gói thầu này nằm trong chuỗi 3 gói thầu gồm gói thầu số 1: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá tại khai trường Công ty năm 2020; Gói thầu số 2: Thuê thiết bị hoạt động năm 2020; Gói thầu số 3: Thuê san gạt bãi thải năm 2020.

Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin: Vốn đầu tư hàng trăm tỉ được quản lý, sử dụng thế nào?
Hoạt động khai thác mỏ lộ thiên của Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin

Tài liệu dư luận cung cấp cũng cho thấy, giá dự toán cho cả 3 gói thầu này là 722.159.268.000 đồng, trong đó gói thầu số 1 có kinh phí đầu tư lớn nhất là 616.248.468.000 đồng. Dựa trên KHLCNT trên, Công ty Cổ phần than Hà Tu- Vinacomin đã tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu với hình thức là đấu thầu rộng rãi.

Với gói thầu số 1, giá mời thầu bằng với giá dự toán (616.248.468.000 đồng) và bằng quyết định số 108/QĐ-VHTC ngày 14/01/2020, lãnh đạo Công ty Cổ phần than Hà Tu-TKV đã phê duyệt cho liên danh Công ty cổ phần Vân Đồn MAST- Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa- Công ty cổ phần Hoàng Hậu- Công ty TNHH MTV Hướng Tâm- Công ty TNHH thương mại vận tải Phan Thụy- Công tu TNHH thương mại Ngọc Hùng là đơn vị trúng thầu.

Theo thông báo trúng thầu do ông Nguyễn Quang Quảng ký thì thời gian để liên danh trên thực hiện gói thầu là hết năm 2020 và giá trúng thầu của liên danh này bằng đúng giá dự toán và giá mời thầu là 616.248.468.000 đồng. Như vậy, kinh phí của chủ đầu tư đã không tiết kiệm được đồng nào thông qua hoạt động đấu thầu được cho là cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Tài liệu bạn đọc cung cấp cũng cho thấy năm 2019 gói thầu tương tự trên cũng được Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin triển khai.

Theo đó, ngày 12/8/2019, HĐQT Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin đã phê duyệt kế hoạch bổ sung thuê ngoài công trình Thuê bốc xúc vận chuyển đất đá tại khai trường công ty 4 tháng cuối năm (Quyết định 1761/QĐ-VHTC). Tiếp đến, ngày 14/8/2019, HĐQT công ty ra quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 1 ngày sau đó, ngày 15/8/2019, lãnh đạo công ty đã phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu này.

Ngày 17/09/2019, ông Nguyễn Quang Quảng khi đó là phó giám đốc công ty đã ký quyết định lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bổ sung này (Quyết định số 2064/QĐ- VHTC).

Theo tài liệu bạn đọc cung cấp và tìm hiểu của PV, gói thầu này được Công ty cổ phần than Hà Tu chào giá là 141.123.598.000 đồng, bằng với giá dự toán. Liên danh Công ty cổ phần Vân Đồn MAST- Công ty TNHH MTV Phương Anh Hạ Long- Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa- Công ty TNHH MTV Hướng Tâm- Công ty TNHH thương mại vận tải Phan Thụy- Công tu TNHH thương mại Ngọc Hùng là đơn vị trúng thầu.

Điều dư luận quan tâm chính là giá trúng thầu của liên danh này. Theo đó, giá trúng của gói thầu có thời gian thực hiện là 120 ngày này bằng đúng với giá mời thầu (141.123.598.000 đồng) và như vậy, sau đấu thầu rộng rãi, kinh phí đầu tư của công ty cũng không hề được tiết giảm dù chỉ 1 đồng.

Tiết kiệm thấp?

Ngoài gói thầu bằng giá này thì năm 2019, Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin cũng là chủ đầu tư của nhiều gói thầu sát giá, trong đó có những gói thầu kinh phí đầu tư hàng trăm tỉ đồng nhưng qua đấu thầu cũng chẳng tiết kiệm được là bao cho ngân sách đầu tư.

Cụ thể, tại gói thầu số 18 Bóc đất xây dựng cơ bản thuộc dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh được Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đấu thầu rộng rãi, thời điểm đóng thầu ngày 12/4/2019. Được biết gói thầu này có giá dự toán và giá mời thầu là  523.568.746.000 đồng và kinh phí để triển khai là vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp của công ty.

Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin: Vốn đầu tư hàng trăm tỉ được quản lý, sử dụng thế nào?

Một trong những quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin

Ngày 10/5/2019, bằng văn bản phê duyệt số 1037/QĐ-VHTC lãnh đạo Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin đã quyết định lựa chọn liên danh Công ty cổ phần Vân Đồn- Công ty cổ phần vận tải Quảng Ninh - Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Vinacomin- Công ty TNHH MTV Tuấn Minh là đơn vị trúng thầu với giá trúng là 523.511.802.000 đồng.

Như vậy, sau quá trình tổ chức đầu thầu, lựa chọn nhà thầu chỉ có khoảng 55 triệu đồng được tiết kiệm ở gói thầu có kinh phí hơn nửa nghìn tỉ đồng này.

Một gói thầu có kinh phí trăm tỉ khác cũng diễn ra tình trạng 'tiết kiệm siêu thấp' tương tự. Đó là gói thầu số 45: Máy xúc E = 10 - 12 m3 thuộc dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh có thời điểm đóng thầu ngày 15/10/2018. Được biết giá dự toán và giá mời thầu của gói thầu này là 107.532.000.000 đồng.

Ngày 1/11/2018, lãnh đạo Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trăm tỉ này (Quyết định số 2339/QĐ-VHTC). Cùng ngày, bằng thông báo số 1471/TB-VHTC, Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin đã thông báo kết quả lựa chọn trên.

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hanco đã được lựa chọn là đơn vị trúng thầu với giá rất sát là 107.525.000.000 đồng. Đối chiếu thì giá trúng này chỉ tiết kiệm được cho kinh phí đầu tư vỏn vẹn 7 triệu đồng.

Cũng theo phản ánh thì chỉ gần 1 tuần sau đó, Công ty cổ phần than Hà Tu- Vinacomin tiếp tục lựa chọn Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hanco là đơn vị trúng thầu cho một gói thầu có kinh phí đầu tư 'khủng' khác.

Đó là gói thầu số 51: Ô tô đầu tư trọng tải 90-100 T thuộc Dự toán mua sắm    cho dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. Tài liệu bạn đọc cung cấp cho thấy gói thầu này có giá dự toán và là mời thầu là 119.856.000.000 đồng.

Bằng văn bản phê duyệt số 2367/QĐ- VHTC ngày 06/11/2018, sau quá trình đấu thầu rộng rãi, lãnh đạo Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin đã quyết định lựa chọn nhà thầu Hanco là đơn vị trúng thầu với giá là 119.598.600.000 đồng.

Về hoạt động đấu thầu tại Công ty cổ phần than Hà Tu-Vinacomin, chúng tôi tiếp tục thông tin trong các bài viết tiếp theo.

P/V
Theo Đời sống Plus/GĐVN