Chủ nhật, 05/02/2023 | 01:43
RSS

Bài văn khấn, văn cúng rằm tháng Chạp (12 âm lịch) chuẩn nhất

Thứ tư, 04/01/2023, 15:39 (GMT+7)

Tháng Chạp (hay tháng củ mật, ngày 15/12) là từ dùng để tháng cuối cùng của năm Âm lịch (tháng 12 Âm lịch). Tháng Chạp là tháng diễn ra sau ngày đông chí. Văn khấn Rằm tháng Chạp tại gia chuẩn nhất để tống Dần nghênh Mão

Theo quan niệm người xưa, tháng Chạp là tháng xui xẻo, là tháng dễ mất mát tiền của và hay bị “tai bay vạ gió”, hao tốn tiền của, sức lực. Bởi vậy, trong tháng Chạp người dân có nhiều nghi lễ cúng bái nhằm tạ ơn tổ tiên và cầu xin điều may mắn, bình an cho gia đình.

Rằm tháng Chạp là ngày Rằm cuối cùng trong năm âm lịch

Ngày Rằm (ngày Vọng) là thời điểm người dân dâng lễ để tưởng nhớ tổ tiên, ngoài ra còn thể hiện mong muốn đẩy lùi những điều xấu xa và cầu mong may mắn, bình an cho gia đình. Lễ cúng Rằm tháng Chạp có thể được thực hiện vào ngày 14 Âm lịch hoặc ngày 15 Âm lịch. Theo quan niệm, không nên cúng quá sớm hoặc quá muộn vì không còn linh thiêng nữa.

Trong lễ cúng Rằm tháng Chạp, ngoài việc chỉn chu trong mâm lễ cúng, chỉn chu về tác phong của người cúng, cái tâm của người cúng thì một điều vô cùng quan trọng đó chính là bài khấn Rằm tháng Chạp.

Cúng rằm tháng Chạp vào ngày nào?

Năm nay, rằm tháng Chạp rơi vào ngày thứ Sáu (6/1/2023). Vì rơi vào ngày trong tuần thế nên các gia đình cần chuẩn bị lễ cúng trước để tránh quên hoặc bỏ sót.

Theo ông bà ta từ xưa truyền lại, lễ cúng rằm tháng Chạp nên cúng vào đúng ngày. Không có quy định cụ thể nào về ngày giờ thế nhưng cũng không vì thế mà cúng quá sớm hay quá muộn. 

Nếu công việc bận rộn, gia đình có thể tiến hành làm lễ cúng rằm tháng Chạp trước vào tối ngày 14 âm lịch. Lưu ý, ngoài 2 ngày 14 và 15 âm lịch thì cúng các ngày khác đều không thiêng.


Ảnh minh họa.

Dưới đây là 2 bài khấn Rằm tháng Chạp chuẩn nhất:

I. Văn khấn Rằm tháng Chạp tại gia chuẩn nhất để tống Dần nghênh Mão

VĂN KHẤN THỔ CÔNG VÀ CÁC VỊ THẦN

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Đông Thần Quân
Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………
Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

VĂN KHẤN GIA TIÊN NGÀY RẰM THÁNG CHẠP

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần
Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là: ……….........

Ngụ tại: ………………….................

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ..... (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …......, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

II. Văn khấn rằm tháng Chạp cho Phật tử tại gia

Dưới đây là bài văn khấn nôm tại gia mà các bạn cần dùng để khấn Gia Tiên, khi lên chùa lễ Phật ngày rằm tháng Chạp để cầu mong sự bình an đến với gia đình.

Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Pháp (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
Con xin Nam Mô Tăng (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)

(Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm)

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Hôm nay, ngày…tháng…năm….
Phật tử con là……………….hiện cư trú tại……………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa
Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà,
Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát
Con Nam Mô Mười phương chư Phật
Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp

Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh, Tăng

Hôm nay Phật tử con
Được quay trở về đây
Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật, Pháp, Thánh, Tăng
Là phúc phận của con
Không có gì sung sướng, phúc đức nào so sánh bằng
Nay đứng trước Phật Thánh đài
Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ
Cho gia tiên, tiền tổ, ông bà cùng cha mẹ
Và anh em, thân bằng quyến thuộc
Trong nhiều đời nhiều kiếp
Cũng như hiện kiếp
Còn ở dưới suối vàng
Hay còn trong “âm phủ ”
Hay còn đang luyến tiếc
Sắc, dục, tham, sân, si
Và vô minh che lối
Sớm được đi siêu thoát
Được sinh cõi tốt đẹp

Xin Phật gia trì độ
Cửu huyền thất tổ con
Sinh ra gặp Phật Pháp
Được tu tập đắc ngộ
Thành tựu chứng niết bàn
Con cúi đầu đảnh lễ

Xin Phật gia trì độ
Cho con…(tên đọc ra)

Nay con xin Phát nguyện
Từ tâm thành tha thiết
Từ sâu thẳm đáy lòng
Được tu, gặp Phật Pháp
Ngộ giáo lý Phật dạy
Được thuận duyên tiến tu
Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con
Mọi chướng nghiệp đều biến tan

Xin Phật độ con gặp
Nhiều bậc thầy “minh sư”
Chỉ dạy con Phật Pháp
Thiền tông, tịnh, mật tông
Và kinh kệ thần chú

Con xin Phật gia hộ
Trên con đường tu tập
Thành tựu sớm viên mãn

Con xin phát nguyện rằng
Khi tu thành viên mãn
Nguyện đem công đức đó
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Được tròn thành Phật Đạo

Con không màng tư lợi
Không nghĩ cho thân mình
Dù bất luận thế nào
Nguyện đem thân xác này
Dù thân tan, dập nát
Hướng về khắp tất cả
Chúng sanh được an vui

Sau con thành tâm xám hối
Hổ thẹn với lương tâm
Phật tử con lâu đời lâu kiếp
Đức mỏng nghiệp chướng dày
Và vô mình che lối
Hiểu biết thì nông cạn
Nay đến trước Phật Đài

Thành tâm con xám hối
Tất thảy việc đã tạo
Từ đời đời kiếp kiếp
Điều xấu hại người, vật
Và ác ý, thâm ô
Từ tâm tham, sân, si, mạn
Cũng như vô số tội

Nguyện con luôn tinh tấn
Trước diệt tam tâm độc
Sau diệt ác nghiệp đã gây
Cũng như việc xấu ác

Nguyện con làm việc lành
Việc thiện giúp chúng sinh
Bá gia và bá tánh
Lợi lạc hướng tất cả
Trời người và chúng sinh
Không nề hà thân con

Ngửa trông ơn Phật dạy
Thích Ca Mâu Ni Phật
Phật Bà Quán Thế Âm
Cùng Chư Thánh hiền Tăng

Thiên Long Bát bộ
Hộ pháp Thiên thần
Từ bi gia hội

Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp.

Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn, làm tròn chữ hiếu, bổn phận với ông bà, cha mẹ.

Cúi xin cho các con của con, luôn luôn được khỏe mạnh, học hành luôn tinh tấn... Học một hiểu biết mười, là con ngoan trò giỏi.

Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Linh Lan ( T/H)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại