Thứ tư, 20/01/2021 | 16:26
RSS
Ngân Quỳnh (T/H)

Ngân Quỳnh (T/H)

Giá heo hơi hôm nay 20/1 tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 19/1 miền Nam tiếp tục tăng nhẹ so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 18/1 miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 16/1 Các tỉnh đồng loạt tăng nhẹ trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Tổng hợp bài phát biểu tiệc tất niên cuối năm cho công ty hay và ý nghĩa nhất. Bài phát biểu tổng kết lại một năm cũ và đón chào năm mới 2021 Tân Sửu của công ty những mặt mạnh, mặt yếu và phương hướng hoạt động cho năm mới.
Giá heo hơi hôm nay 15/1 Các tỉnh miền Nam thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 14/1 Các tỉnh miền Trung thu mua tăng nhẹ. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 13/1 Hưng Yên và Hà Nội là 2 địa phương có mức giá heo cao nhất. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 12/1 Đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 11/1 Đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Trung trong phiên đầu tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 9/1 Đồng loạt tăng ở cả 3 miền trong phiên cuối tuần. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 8/1 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 25/12 Tăng cao nhất ở miền Bắc so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Nam và cao nhất ở miền Bắc.
Giá heo hơi hôm nay 24/12 Tăng nhẹ ở cả 3 miền so với phiên trước đó. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam