Chia sẻ bức ảnh mít non chấm muối ớt, chủ tài khoản khiến các thế hệ 8X, 9X bồi hồi nhớ về những món ăn vặt huyền thoại gắn liền với 'tuổi thơ dữ dội'.