Lãnh đạo PC45 Công an TP.HCM thăm các 'hiệp sĩ' đang điều trị tại bệnh viện và cũng gửi lời cảm ơn đến họ vì tinh thần nghĩa hiệp.
Ở nhiều quốc gia trên ghế giới hiện nay, người dân được khuyến khích tham gia nhóm tình nguyện viên, hỗ trợ lực lượng cảnh sát, giống như những 'hiệp sĩ đường phố'.
Gần 30 năm bắt cướp ở Hà Nội, ông được ví như một “hiệp sĩ đường phố”. Thế nhưng công việc của “hiệp sĩ” không hề đơn giản và dù nhiều lần bị dọa đâm chém nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc trượng nghĩa.