Hai can phạm bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh trong lúc được đưa đi chữa bệnh tại BVĐK tỉnh Quảng Ninh đã thừa cơ bỏ trốn.