Rủ nhau xuống ao nước nhà hàng xóm để tắm nhưng do ao sâu, không biết bơi, 2 cháu nhở đã đuối nước thương tâm.
Không thấy con về ăn cơm, gia đình tá hỏa đi tìm thì thấy 2 đôi dép để gần bờ suối nên hô hào mọi người tìm kiếm thì phát hiện 2 cháu nhỏ đã tử vong dưới suối.