Tại buổi lễ tất niên của công ty Hoàng Kiều ở Thượng Hải, Ngọc Trinh đã được bạn trai 72 tuổi giới thiệu công khai với nhân viên và khách mời.
Trong những ngày sang Mỹ thăm tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đã tặng cho công ty của bạn trai một món quà bằng vàng 24 karat.