Đa số mọi người ăn mít chỉ ăn phần múi và bỏ hạt mà không biết rằng hạt mít là một vị thuốc quý và có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với múi mít thông thường.