"Mỗi ngày, thầy L. đều bắt một bạn nữ đến lớp sớm trực nhật để thực hiện hành vi đồi bại. Khi ở trường, lúc học thêm tại nhà, thầy L. đều làm cái việc bỉ ổi đó", chị Xuân nghẹn ngào kể.