Liên quan đến khu ẩm thực hơn 70.000m2 được cho là của em trai bí thư, Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa nói, ông sẽ xử lý vấn đề theo đúng quy định, sẽ không có áp lực hay vấn đề tế nhị.