Năm 2018, người tuổi Canh Thân sẽ được thuận lợi trong việc nhà cửa, gia đình an vui, hạnh phúc, công việc bên ngoài cũng dễ gặp thành tựu. Tuy nhiên, năm nay lại dễ gặp rắc rối về tiền bạc.
Dưới đây là những loại cây cảnh có ý nghĩa mang tài lộc dồi dào cho gia chủ giúp các bạn tham khảo để lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của mình trong năm mới.