Bị cáo Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) phân trần hoàn cảnh phạm tội "do bị cáo bị ép phải làm việc này".