Nửa đêm, chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân tới BV với vết thương bị dao đâm thấu tim rất nguy hiểm. Qúa trình hồi sức khẩn cấp và phẫu thuật cho bệnh nhân được ví với "cuộc đua với tử thần".