Cơ quan công an vừa bắt giữ 4 đối tượng trong băng cướp nhí trấn lột tài sản của người dân. Mở rộng điều tra, nhà chức trách bắt thêm 5 người liên quan. Tất cả đều dưới 18 tuổi.