Thứ tư, 19/12/2018 | 03:19
RSS

Sai phạm tại Công ty TNHH Phước An: Đã đủ điều kiện đóng cửa mỏ cát Thạch Đà?

13-03-2018 16:06:36

Tính đến thời điểm 12/3/2018, Công ty TNHH Phước An chưa khắc phục những tồn tại và vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản như đã nêu trong Thông báo Số 140 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ TNMT.

Sai phạm tại Công ty TNHH Phước An: Đã đủ điều kiện đóng cửa mỏ cát Thạch Đà?

Hiện trường khai thác tại Mỏ cát Thạch Đà của Công ty TNHH Phước An

Như chuyên trang Đời sống Plus đã phản ánh, việc khai thác cát làm vật liệu san lấp tại mỏ cát Thạch Đà của Công ty TNHH Phước An (Công ty Phước An) có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động khai thác cát làm vật liệu san lấp của Công ty Phước An tại bãi nổi sông Hồng, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, T.P Hà Nội (Mỏ cát Thạch Đà), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành văn bản chỉ rõ những điều kiện cần, đủ và phải hoàn thiện cho hoạt động tại Mỏ cát Thạch Đà.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dù còn tồn tại nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Công ty Phước An vẫn “bình an vô sự”?

Trên cơ sở việc cấp phép (tháng 10/2012) và bàn giao mốc giới (tháng 6/2014) của các cơ quan chức năng T.P Hà Nội, Công ty Phước An tiến hành các hoạt động khai thác mỏ tại Mỏ cát Thạch Đà. Thế nhưng, trước khi tiến hành các hoạt động khai thác Công ty Phước an bắt buộc phải hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định Luật Khoáng sản năm 2010. 

Cụ thể, theo khoản 2, Điều 55, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định: 

“Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có các nghĩa vụ sau đây:… Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ;…”

Mỏ cát Thạch Đà
Văn bản Số 140/TB-ĐCKS của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Công ty Phước An 

Theo đó, thực hiện việc quản lý Nhà nước, ngày 23/01/2017, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản Số 140/TB-ĐCKS gửi Công ty Phước An Thông báo về việc khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, văn bản nêu: 

“Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc sau:

Cắm mốc giới khu vực được cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực quản lý của Giám đốc điêu hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, Công ty phải hoàn thành các nội dung công việc nêu trên và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Trường hợp Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.”

Sai phạm tại Công ty TNHH Phước An: Đã đủ điều kiện đóng cửa mỏ cát Thạch Đà?
Công ty TNHH Phước An đang có dấu hiệu khai thác ngoài phạm vi ranh giới và đưa một số thiết bị khai thác trái quy định vào khai thác tại Mỏ cát Thạch Đà

Như vậy, “trong thời hạn ngày kể từ ngày ký Thông báo này, Công ty phải hoàn thành các nội dung công việc nêu trên …” tức là khoảng cuối tháng 5/2017, Công ty Phước An bắt buộc phải hoàn thành các thủ tục theo như thông báo đã nêu, nếu không sẽ bị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Ngọc Chi - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động khoảng sản miền Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Tính đến thời điểm 12/3/2018, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý về hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Phước An tại Mỏ cát Thạch Đà, Công ty TNHH Phước An chưa khắc phục những tồn tại và vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản như đã nêu trong Thông báo Số 140/TB-ĐCKS, ngày 23/01/2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về trường hợp này, đây là đối tượng do địa phương cấp phép, do đó chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan quản lý như UBND TP.Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội đôn đốc và xử lý theo quy định của pháp luật.  

Cùng với những dấu hiệu sai phạm trong khai thác và các thủ tục bắt buộc phải hoàn thiện của Công ty Phước An đối với dự án Mỏ cát Thạch Đà, thì điều kiện để đóng cửa mỏ đã thỏa mãn. Và theo các căn cứ pháp luật, việc các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục để đóng cửa Mỏ cát Thạch Đà do Công ty Phước An làm chủ đầu tư là điều hoàn toàn có đủ căn cứ.

Mỏ cát Thạch Đà
Trụ sở Công ty TNHH Phước An tại Hà Nội

Hiện tại, việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản đang được UBND T.P Hà Nội chỉ đạo rất quyết liệt.

Việc xử lý các dấu hiệu vi phạm trong khai thác cát nói chung và tại Mỏ cát Thạch Đà của Công ty Phước An nói riêng (dấu hiệu khai thác và “đánh cắp” tài nguyên ngoài phạm vi ranh giới mỏ cho phép, xâm lấn khai thác một số khu đất liền kề; bán nguyên liệu trái phép cho nhà máy gạch, sử dụng thiết bị khai thác không đúng theo quy định;…) có được các cơ quan chức năng liên quan (Sở Tài nguyên và Môi trường T.P Hà Nội) thực hiện nghiêm túc hay không là điều mà dư luận đang quan sát và chờ đợi.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Khánh Trình
Theo Đời sống Plus/GĐVN