Thứ bảy, 17/11/2018 | 16:53
RSS

Phá được game thử trình độ tư duy bằng màu sắc này, bạn xứng đáng triệu like

18-02-2017 10:50:02

Game màu sắc dưới đây sẽ đánh giá trình độ tư duy của bạn. Đừng tưởng mắt tinh đã đủ để phân biệt màu sắc, bạn cần có cái đầu nữa đấy.

Bạn hãy thử tìm xem có bao nhiêu hình vuông bên phải trùng màu với hình vuông bên trái?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

ĐÁP ÁN

1. Thực ra, cả 4 hình bên phải đều trùng màu với hình bên trái.

2. Chỉ có hình vuông nhỏ trên cùng, bên phải mới trùng màu với hình vuông bên trái thôi!

3. Hai hình vuông nhỏ ở hàng trên đều trùng màu với hình vuông to ở bên trái.

4. Rõ ràng là chỉ có hình vuông nhỏ ở hàng trên, góc phải mới trùng màu với hình vuông to bên trái.

5. Hình vuông nhỏ ở hàng trên, góc trái là hình duy nhất trùng màu với hình vuông to.

6. Hình vuông nhỏ ở góc trái, hàng trên và hình ở góc phải, hàng dưới là 2 hình trùng màu với hình vuông to.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus